villalejardin.nlPrivacyverklaring

Privacyverklaring Villa Le Jardin

Villa Le Jardin verwerkt dagelijks persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons uiteraard aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze klanten te beschermen. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u verwerken, waarom en hoe lang we dat doen, en welke grondslag voor de verwerking geldt.  Villa Le Jardin is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Bed and Breakfast Villa Le Jardin zijn:

Eigenaar van Bed and Breakfast
Villa Le Jardin
Debby van Laar

Adres
Feiko Clockstraat 13
9665BA Oude Pekela
06 – 5555 4444
KvK-nummer: 02080928

Persoonsgegevens die wij verwerken

Villa Le Jardin B&B verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Gegevens met betrekking tot uw identiteit: titel, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum Gegevens met betrekking tot uw beroep, indien relevant: zaak, vestigingsgegevens Gegevens met betrekking tot uw reservering: aankomst- en vertrekdata, gegevens over de andere bezetters van de gereserveerde kamers, zoals naam en leeftijd, voorkeuren (zoals voorkeur voor verdieping, etc.), Gegevens met betrekking tot transacties: transactiebedrag, betaalwijze (bankpasnummer, vervaldatum, veiligheidscode), details van de transactie, gegevens met betrekking tot betalingen van facturen zoals eventuele betaaltermijnen, verleende kortingen, betalingsbewijzen, saldo en uitstaande bedragen etc., Gegevens met betrekking tot de geschiedenis van reserveringen in onze B&B.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Villa Le Jardin B&B verwerkt slechts op incidentele basis bijzondere persoonsgegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals bij relevante allergieën, en alleen nadat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Uiteraard gaan wij discreet en uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Wij vernietigen deze gegevens zodra ze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Villa Le Jardin B&B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor het leveren van onze diensten aan u; Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening; Om u te kunnen factureren en onze financiële administratie te kunnen voeren; Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en eventuele aanbiedingen; Om onze dienstverlening voortdurend te kunnen blijven verbeteren; Om uw en onze eigendommen te beschermen. Wij verwerken uw gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om met u een overeenkomst met u te kunnen afsluiten. Villa Le Jardin B&B verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en andere fiscale verplichtingen. Commerciële activiteiten, zoals het sturen van een nieuwsbrief of u op de hoogte houden van onze aanbiedingen, doen wij omdat dit voor ons van groot belang is. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze mails, dan kunt u zich hier eenvoudig voor afmelden. Soms verwerken we uw gegevens omdat u daarvoor duidelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van uw gegevens aan onze partners. Als u ons toestemming geeft voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook weer makkelijk en zonder negatieve consequenties intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Le Jardin B&B neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma&s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Villa Le Jardin) tussen zit.

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

Villa Le Jardin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder beschrijven wij voor de verschillende soorten persoonsgegevens waarom wij deze bewaren. Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van factuur gerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist. Wij verwerken namen en adressen wanneer wij uit een wettelijke verplichting dit moeten doen. Daarnaast kunnen wij in incidentele situaties telefoonnummers noteren, en eventuele dieetwensen, allergieën of andere gegevens die nodig zijn voor het waarborgen van uw eigen veiligheid. Wij monitoren het internetverkeer van onze website om onze website te kunnen verbeteren. De analytische gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven hebben wij uw naam en email adres nodig. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren wij deze gegevens totdat u zich weer afmeldt.

Als u diensten van ons afneemt, dan sturen wij u af en toe informatie over gerelateerde diensten of producten. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u dat ons laten weten door een mail te sturen naar info@villalejardin.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Villa Le Jardin B&B verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Villa Le Jardin B&B blijft verwerkingsverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Villa Le Jardin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Villa Le Jardin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien. Ook hebt u het recht om een verzoek in te dienen voor de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Le Jardin B&B. Tenslotte hebt u, indien van toepassing, het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@villalejardin.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u voor deze kopie gebruik te maken van de app ‘KopieID’ van de Nederlandse overheid. Met deze app kunt u uw BSN onleesbaar maken. Bovendien kunt u over de kopie de naam van onze organisatie Villa Le Jardin schrijven en als reden van de kopie bijvoorbeeld ‘Identificatie ivm verzoek o.g.v. de AVG’. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Villa Le Jardin B&B wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.